Pályakezdő Z generációsok

A pályázat a Z generációt kutatatja a munka szempontjából, ez a cikk segít megérteni, hogy mennyiben is másabb ez a generáció az azt megelőzőeknél. A Z generáció munkáról alkotott képének megismerése nélkül a kutatásunk nem tudna sikeres lenni, ez a cikk pedig tökéletesen összefoglalja a generációk közötti differenciát.

A Z generáció megjelenése

Bár néhány évvel ezelőtt a közvélemény még hajlamos volt az Y és az 1996 után született Z generációt a munkaerő-piacon mutatott jellemzőik tekintetében egy kalap alá venni, a munka világában egyre nagyobb számban jelentkező legújabb generációról ma már érdemes felderíteni és megállapítani a csak rájuk jellemző értékrendi, felfogásbeli különbözőségeket.

Hasonlóságok az Y generációval

Természetesen az X generáció szempontjából nézve részben indokolt a Z és az előttük megjelent Y generáció közötti hasonlóságokat észlelni.

Mindkét korosztály készség szintjén használja az informatikai szolgáltatásokat és módszereket, könnyen vélhetik róluk ezért, hogy ismereteik, tudásuk és érdeklődésük megelégszik a felszínességgel.

Ezzel összefüggésben gyorsabban taníthatók be informatikai alapú munkahelyi folyamatokra, és figyelmüket is képesek több feladat között megosztani, szemben az X generáció elmélyültebb összpontosítási képességeivel.

Ugyanakkor mindkét nemzedék híján van az X generációra jellemző fegyelmezettségnek, türelemnek, lojalitásnak és rendszerszintű szemléletnek.

Különbségek

A Z generáció, szemben az összes többi idősebb korosztállyal, már nem rendelkezik ismeretekkel a mindennapi számítástechnikai eszközök nélküli világról.

Ennek fényében különösnek tűnhet, hogy amerikai kutatások szerint ezzel együtt körükben többségbe kerültek azok, akik a munkahelyi kommunikáció során mégis előnyben részesítik a személyes kapcsolattartást az e-maillel vagy a chatüzenettel szemben.

Ennek oka, hogy személyiségük jobban bevonódik a munkahelyi környezetbe, egy közösség részévé kívánnak válni az ott töltött idő során.

Az Y generációhoz képest önállóbb szelleműek és kevésbé motiválja őket az anyagi előny, illetve reálisabban látják – de még mindig fölébecsülik – a pályakezdőként megszerezhető jövedelmeket.

Az Y generáció tagjainak munkahelyi teherbírása meghaladja a Z generációhoz tartozókét.

Ennek oka a mobil okoseszközök és az internet mindent átható jelenlétének megtapasztalása a tengeren túlon, az azonnal elérhető információhoz és visszajelzéshez való hozzászokás.

A közösségi média és az okoseszközök használatának hétköznapisága, készségszintű mivolta irreális elvárásokat alakíthatott ki a korcsoportban.

Az azonnali eredményre és a feljebbvalótól kapott közvetlen, személyes visszajelzésre fókuszált attitűd, az átgondolt, megfontolt döntéshozatal és analitikus gondolkodás hiánya bizonyos munkakörökben hiányosságnak minősülhet.

A munkahelyi kommunikáció során az átlagos odafigyelési időtartam alig több, mint 2.8 másodperc – és ez is csökkenőben van. Mintegy 10%-uk diagnózissal is rendelkezik figyelemzavarosságáról.

A Z generációhoz tartozó munkavállalók hajlamosak félresöpörni a korábbi generációk által kidolgozott, általuk könnyűszerrel körülményesnek megítélt eljárásokat és technikákat, hogy gyorsabb, kockázatosabb módszerekkel kísérletezzenek helyettük.A rövid, egyszerű és informális kommunikációs technikák nem minden munkahelyi kultúrában és korosztállyal érintkezve aratnak elismerést. Elképzelhető, hogy lépéseket kell tenni a vállalati kultúra szinten tartása érdekében.

Kiaknázható tulajdonságok

A Z generáció az Y generációhoz képest versengőbb, egyénközpontúbb értékrendet vall magáénak.

Az újításokra, különösen azok digitális kivitelezésére rendkívüli fogékonyságot mutatnak, s mindez szerencsés együttállásban van a munkavégzés, a munkafázisok digitalizációjának folyamatával.

Az idősebb generációknak hasznára válhat, hogy a digitális munkahely fogalma a fiatalok számára már nem idegen. Ebben a változásban zászlóvivő szerepet vállalhatnak.

Önértékelésük reálisabb, nagyobb rugalmasságot tanúsítanak a munkahely megszerzéséért folytatott küzdelemben.

E téren nyilvánvalóan számos tanulsággal szolgál számukra az Y generációt sújtó adósságteher, valamint a gazdasági válság miatt felfokozott versenyhelyzet megtapasztalása saját és szüleik életében.

Az okoseszközök és az internetes tartalmak természetesként való kezelése rendkívüli nyitottá teszi a „csináld magad” korosztályt az önképzés változatos irányai és módszerei iránt.

Az automatizáció és az algoritmusok robbanásszerű fejlődése és terjedése miatt e képességeik várhatóan egyre értékesebbé válnak a munkaadók számára épp úgy, mint a gyakori átképzések, irányváltoztatások véghezvitele során.

Tipikusan szorgalmas munkavállalónak bizonyulnak. Ugyanakkor a munkavégzésük célja saját szakértelmük, tudásuk gyarapítása, ezért a munkaadónak gondoskodnia kell a Z generációs munkavállaló előrelépési, fejlődési lehetőségeiről is.

A fluktuáció elkerülése

Az individualista, versengő, elmélyülésre kevéssé fogékony egyéniség hajlamos lehet gyorsan, töprengés nélkül váltani munkahelyet.

A Z generáció tagjai számára magyarországi felmérések szerint különös fontossággal bír a rugalmas munkaidő, a munkahelyi környezet érzelmi oldala, a személyközi kapcsolatok. Fontos tehát ezek megerősítése, fejlesztése.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása