A projekt azonosító száma
EFOP-5.2.2-17-2017-00016 Transznacionális együttműködések pályázat

A projekt címe
The NEEDs of the NEETs – Határokon átívelő generációkutatás

A támogatás összege: 49 997 420 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 01.

 

Az Együtt Európáért Egyesület EFOP-5.2.2-17-2017-00016 azonosítószámú, The NEEDs of the NEETs – Határokon átívelő generációkutatás címmel Transznacionális együttműködési projektet valósít meg külföldi együttműködő partnerek bevonásával.

A projekt célja:

Projektünk a NEET (Not in Education, Employment, or Training) fiatalok helyzetét, az őket érintő speciális problémákat hivatott vizsgálni a Kárpát-medencében. A NEET rövidítés azokra a 16-24 év közötti fiatalok csoportjára utal, akik sem oktatásban, sem képzésben nem részesülnek, illetve a munka világában sem jelennek meg. Ők a klasszikus kallódó, bűnelkövetővé válás szempontjából veszélyeztetett, vagy csak otthonülő számítógépes játékokon szocializálódó szülők által eltartott fiatal felnőttek, akiket gyakran illetnek az elveszett generáció elnevezéssel.  Legnépesebb alcsoportja a hagyományosan munkanélküli fiatalok köre, amelyet jellemzően kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatalok alkotják, akik szándékosan vagy nem szándékosan nem növelik hivatalos csatornákon keresztül a humántőkét. Ezeknek a fiataloknak a beintegrálása az aktív, cselekvő közösségekbe hatalmas nemzetközi kihívás.

Projektünk kísérletet tesz arra, hogy közös műhelymunkák, foglalkozások, együttgondolkodás során összegyűjtse a NEET fiatalokat támogató, esetlegesen az országban vagy nemzetközileg létező kezdeményezéseket, jó gyakorlatokat, amelyek a jelenlegi hazai helyzet mellett sikeresen alkalmazhatók. Ezek megismerésével és elterjesztésével elindulhat egy közös gondolkodás, amely jó gyakorlatként alkalmazható szakpolitikai megoldást kínálhat erre a Kárpát-medence minden társadalmát érintő problémára és kiforrhatja a jelenség kezelésének vagy megoldásának a különböző módozatait.

Ehhez elengedhetetlen a NEET-fiatalok helyzetének és kilátásainak a feltérképezése, amelyet a projekt empirikus kutatásokkal, tanulmányutakkal, külföldi szakértők bevonásával végzett műhelymunkákkal, a jó gyakorlatokat kutatva igyekszik feltárni.

A projekt az Együtt Európáért Alapítvány, illetve erdélyi és szlovák ifjúsági szervezetekben és az ifjúság érdekében tevékenykedő szakemberek közreműködésével, valamint külső szakértők bevonásával valósul meg.

 

Külföldi együttműködő partnereink:

Ipolysági Cserkészcsapat polgári társulása (SAAG SCOUTING)

Ipoly Unió

Márton Áron Gimnázium Alapítvány

Erdélyi IKE

Erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács

 

Külső szakértők, akik meghívását tervezzük:  dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, Romániában ifjúságkutatással foglalkozó kutatók, Kádár Magor kommunikációs szakember.

A projekt fő pillérei:

  • Évente regionális szinten szervezett 6 műhelymunka (összesen 12) és 4 külföldi és belföld tanulmányút (összesen 8) megvalósítása a külföldi partnerek és hazai szakértők részvételével, amelynek során a NEET fiatalok helyzetének különböző aspektusait, valamint a témára irányuló kutatás módszertani kérdéseit járjuk körbe a résztvevőkkel.

  • Összehasonlító kutatás lefolytatása online kérdőív formájában a határon túli partnerszervezetekkel együttműködésben, amelyben 100-100 fő megszólítását tervezzük.

  • A projekt eredményeinek disszeminációja keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberekkel.

  • Tréning és kompetenciafejlesztés hazai és határon túli ifjúságsegítők részvételével az ifjúság problémáinak hatékony kezelése érdekében.

  • Ifjúsági konferencia szervezése, ahol a partnerek külső szakértők bevonásával hallhatnak a fiatal generációk helyzetét bemutató, valamint a problémákat és megoldási lehetőségeiket tárgyaló előadásokat, szakmai vitákat.

  • Online módszertani szakmai összegző tanulmány készítése, amelyben a NEET fiatalok aktív, cselekvő közösségekbe való integrálásával kapcsolatban ajánlások megfogalmazására is sor kerül.

  • Egy módszertani és egy kutatási zárójelentés készítése az összehasonlító kutatásról.

Partnerek

Ipoly Unió

Ipolyság (szlovákul: Šahy) város Szlovákiában, a Nyitrai kerület Lévai járásában. A mintegy nyolcezer lakosú település egykor Hont vármegye és az Ipolysági járás székhelye volt. A település lakossága megközelítőleg 7600 fő, amelynek 60%-a magyar nemzetiségű.

Az Ipoly Unió azzal a céllal jött létre, hogy az Ipoly-völgyének mind környezeti, mind kulturális értékeit megóvja. A környezetvédelem és a fenntarthatóság biztosításának, népszerűsítésének kapcsán a szervezet a fiatalok megszólításában és a vidéki létből adódó előnyök és nehézségek felmérésében is komoly tapasztalattal bír. A projektben való részvétellel a sokszínű szemléletmód megjelenésében és a komplex megoldási lehetőségek felkutatásában tud közreműködni.

Ipolysági Cserkészcsapat polgári társulása (SAAG SCOUTING)

A szlovákiai Ipolysági cserkészcsapat a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség egyik legaktívabb tagja. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) non-profit szervezet, amely a fiatalok nevelésével foglalkozik.  Az SZMCS célcsoportja a szlovákiai magyar fiatalság, elsősorban számukra van kidolgozott nevelési programja, de felnőtt tagjai is vannak. Cserkészek országszerte megtalálhatóak, ezért a szövetség kicsi egységekre, cserkészcsapatokra bomlik az ország településein. A szövetség működtetése szinte kizárólag önkéntes alapon történik.

Az Ipolysági Cserkészcsapat vezetője Zachar Pál, hét éves kora óta cserkész, végigjárta a ranglétrát: kiscserkészből nagycserkész, segédőrsvezetőből őrsvezető, majd segédtiszt lett, jelenleg csapatparancsnok Ipolyságon. 23 éve nem telt el nyara tábor nélkül. Egyetemista korában a Diákhálózat tagja, majd elnöke volt, mai napig is aktívan részt vesz és szervezője különféle civil kezdeményezéseknek. Jelenleg ő felel a cserkészszövetség vezetőképzéséért.

Az ipolysági cserkészek egyik legfontosabb feladata a fiatal generáció társadalmi integrációja, a jövő döntéshozóinak a kinevelése és formálása. A cserkészcsapat által elindított vezetőképzés két fő célt szolgál: egyrészt ez biztosítja a társadalom jövőjét, hisz felkészült vezetők nélkül nem tud megmaradni egy közösség sem. A másik fontos szempont pedig az, hogy a képzéseken résztvevő fiatalok a lehető legtöbbet vigyenek haza a képzésből: legtöbb tudást, élményt, lelkesedést, fejlődést.

A cserkészcsapat évek óta aktív közösségszervező munkát végez felvidéki és nemzetközi tekintetben is, kirándulásokat, evezőtúrákat, közös gondolkodásokat, rendezvényeket, programokat a magyar fiatok Kárpát-medencei közösségi szerepvállalásának erősítése érdekében.

Márton Áron Gimnázium Alapítvány

A romániai csíkszeredai alapítvány 1991 óta működik az iskola egy 25 fős öregdiák csoportjának kezdeményezésére. A szervezet tevékenységei kiegészítik az iskola tevékenységeit, egyfajta informális tevékenységek nyújtva. Célcsoportja a tágabb értelemben vett csíkszeredai Márton Áron Gimnázium mindenkori volt és jelenlegi diáksága (jelenleg 708 tanuló). Továbbá pedig maga az iskolaközösség, beleértve a tantestületet, szülőket és az öregdiákok népes táborát is. Az Alapítvány célja az oktatói-nevelői tevékenység anyagi feltételeinek javítása, a tehetséges és rászoruló tanulók anyagi támogatása. Az Alapítvány fennállása óta mintegy 450, többnyire vidéki származású tehetséges és rászoruló diákot részesített ösztöndíjban.

A Márton Áron Gimnáziumi Alapítvány a projekt során a fiatal generációk átfogó, tudományos ismereteken és személyes szakmai tapasztalatokon alapuló ismeretével hatékonyan  tud együttműködni a sikeres megvalósításban.

Magyar Ifjúsági Tanács (MIT)

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) az Erdélyi fiatalok olyan érdekképviseleti szervezete, amely azzal a céllal jött létre, hogy ellássa az erdélyi fiatalok és ifjúsági szervezetek képviseletét, egységes álláspontot alakítson ki az ifjúságot érintő kérdésekben, melyet a döntéshozatali folyamatok során érvényesíteni tud. A MIT a teljes ifjúsági szféra felölelésére törekszik, projektjei között megjelennek a kisiskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemistáknak szervezett programok, rendezvények és táborok. Az eltelt két évtizedben számos rendezvény, képzés, ifjúságpolitikai javaslat és közéleti megnyilvánulás is jellemezte a MIT tevékenységét. A MIT legnagyobb rendezvénye a Tusványos, amelynek 2008 óta, immár tizenegyedik alkalommal főszervezője.

Erdélyi IKE

A MIT több ifjúsággal foglalkozó szervezetet is tömörít, ezek mindegyike valamely meghatározott csoport, korosztály vagy földrajzi terület képviseletére jött létre, az egyikük az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesülete (IKE).

Az IKE nemzetközi ifjúsági mozgalom, amely több mint 120 országban működik és közel 45 millió tagja van. Az Erdélyi IKE 1921 februárjában pár lelkes fiatal kezdeményezésére alakult meg Kolozsváron. A kommunista rendszer idejében azonban, mint több más vallásos szervezetét, az IKE működését is betiltották. A ’89-es forradalom évében tevékenysége újraindult, 1993-ban pedig az illyefalvi közgyűlés elfogadta az Alapszabályzatot. 1994-től hivatalosan bejegyzik, Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület név alatt működött tovább, felvállalva a református egyház ifjúsági munkáját. 2015-ben struktúraváltás következik, az IKE az Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetségévé alakul, magába foglalva 15 egyházmegye ifjúsági csoportjait, amelyek saját vezetőséggel rendelkeznek.

Az IKE tevékenysége igen sokszínű, így egyaránt helyet kap a bibliatanulmányozás, közösségépítő és -fejlesztő programok, missziós tevékenységek, sport, zenei rendezvények.